Условия за доставка

Вашата регистрация в сайта Dot-print на Дотколор ООД ви дава право да ползвате услугата онлайн пазаруване при следните условия като потребител на услугите на Дотколор.

 1. Гаранция за опазване на личната информация

Dot-print гарантира, че личните данни на потребителя няма да бъдат използвани за други цели, освен за извършване на процеса по доставката и изпращането на информационни бюлетини и други съобщения, свързани с доставката на поръчаните от потребителя продукти и изпращането на съобщения свързани с промоции на Dot-print. Личните данни се използват и за издаването на фактура и гаранция за закупения от потребителя продукт, както и за контакт за уточняване на детайли по поръчката.

 1. Извършване на поръчката

Приемането на тези условия и попълването на данните във формата за отваряне на акаунт - Регистрация от вход за клиенти - финализира процеса на регистрация с натискането на бутона Изискай Регистрация. Покупката през онлайн системата на Dot-print се осъществява след съгласието на потребителя и след последователното изпълнение на всички стъпки по процеса на поръчка и потвърждаването й с натискането на бутона Поръчай.

III. Изпълнение на поръчката

 1. Поръчката се изпълнява като стартирането й се осъществява с финализиране на процеса на поръчване с натискането от потребителя на бутона Поръчай. Изпълнението й започва след като служител на фирмата започне нейното обработване и поръчката се изпрати към производството.
 2. Обработването на поръчката започва най-късно през първия работен ден за фирмата в рамките на 8-те работни часа часа. Времето за производство отнема от три до пет работни дни от изпратената заявка. В случаите на липса на наличности, потребителят ще бъде уведомен по оставения от потребителя телефонен номер или имейл адрес и се уточняват за новите материали и параметри по доставка.
 3. Доставката се извършва в срок, който е свързан с вътрешния ред за изпълнение на доставките на Дотколор ООД и логистичните фирми, с които взаимодейства.
 4. Предаването на стоката се извършва с приемо-предавателен протокол и фактура.
 5. Отговорност за съхранението и състоянието на стоката след предаването й на потребителя носи самия потребител. Потребителят се задължава да използва стоките, предвид тяхното предназначение и да спазва инструкциите за тяхното функциониране, съгласно описанията в сайта или приложената документация, където има такава.
 6. Доставката не може да бъде гарантирана при обстоятелства извън контрола на Дотколор ООД или форсмажорни обстоятелства.
 7. Цени и Условия на заплащане
 8. Стоките закупени от Дотколор ООД се заплащат по цени, които са в сила към момента на извършване на продажбата или по предварително писмени сключени договорености между потребителя и Дотколор ООД. Потребителят се съгласява, че промяната на цените на всички стоки е предмет на решение на Дотколор ООД .
 9. Заплащането се извършва предварително или най-късно в момент на получаване на стоката, освен в случай на друга двустранна договореност между потребителя и Дотколор ООД и съобразено с действащото законодателство.
 10. Рекламации

Рекламациите трябва да бъдат предявени в предвидените от закона срокове. Надминаването на тези срокове ще се счита за равносилно на приемането на стоката. Рекламации за липси на части от стоката и явни недостатъци се предявяват при приемане на стоката от потребителя. Рекламациите се записват от Дотколор ООД и се предприемат необходимите действия съгласно действащото законодателство.

VII. Статус – проследяване и информация

Проследяването на статуса на стоката може да става на нашия тел. +359 2 917 85 21 или имейл office@dotcolor.eu Потребителят има право да се обажда в офиса на Дотколор ООД или да пише на имейл адреса на фирмата, за да се информира по хода на направената поръчка. Потребителят е длъжен да осигури достъпен информационен канал за уведомяване относно хода на поръчката от страна на Дотколор ООД.

VIII. Отказ от поръчката.

 1. Потребителят има право да се откаже от поръчката в рамките на 1 час в работен за фирмата ден след нейното пускане или при условие, че поръчаните продукти не са излезли от склада.
 2. Потребителят има право да се откаже и върне получената от Дотколор ООД пратка с поръчаните артикули в рамките на 7 (седем) работни дни, считани от момента на получаване на стоката. Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид, да няма видимо нараняване на повърхността на стоката и опаковката да не бъде нарушена освен по начин, който е използван само за отварянето й.
 3. Сумата по отказаната поръчка се възстановява в рамките на 30 работни дни след датата на нейния отказ.
 4. При плащане с карта, сумата се възстановява с кредитна операция по сметката на картата.
 5. I Ограничение на отговорностите

Дотколор ООД не носи отговорност за забавеното приемане или необоснования отказ от приемане на стоката от страна на потребителя. Дотколор ООД не носи отговорност за всички евентуални последици свързани с процеса на поръчката, както и евентуалните щети, загуби или пропуснати ползи причинени от неспазване сроковете и условия на доставка.

Правилата за Общи Условия подлежат на промяна, която влиза в сила след нейното публикуване на сайта www.dot-print.eu, като не са свързани с уведомяване на потребителя за промените в част или цялост на текста.