Общи условия за ползване

Условия на ползване
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.dot-print.eu
Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт www.dotwall.eu. Този уеб сайт си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта. 
I. Общи условия 
• “www.dot-print.eu” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Дот Колор ООД. 
• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от Дот Колор  ООД. 
• Дот Колор ООД  чрез www.dot-print.eu  има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.
• При липса на складова наличност от заявената стока Дот Колор ООД  чрез www.dotcolor.eu ,в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон. 
• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Дот Колор ООД  чрез www.dot-print.eu  не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 
• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Дот Колор  ООД  чрез www.dotcolor.eu на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента процеса на поръчка. 
• Дот Колор ООД  чрез www.dotcolor.eu  се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му. 
• Дот Колор ООД  не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.dotwall.eu                                                                                                                                                  • Дот Колор ООД  не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа. 
• Дот Колор ООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите. 
• Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Дот Колор ООД  допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност. 
• Всички обявени цени са в Euro с включен ДДС. 
II. Права и задължения на страните
1. Дот Колор ООД  се задължава: 
• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни; 
• да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока; При сезонни разпродажби е възможно срокът за доставки да бъде удължен, но не повече от 1 работна седмица.
• преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката); 
2. Клиентът се задължава: 
• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес; 
• да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки; 
• да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки 
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. 
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При сезонни разпродажби е възможно доставката да бъде ивършена на части..
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Дот Колор ООД  за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Дот Колор ООД  се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед. 
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена. 
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката. 
Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 7 работни дни на адрес гр.София,  ул.Индустриална 11 за  Дот Колор ООД . Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес гр.София, ул.Индустриална 11 за Дот Колор ООД .
Връщането се допуска при следните условия: 
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Дот Колор ООД  електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката; 
• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Дот Колор ООД  – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава); 
• клиентът съгласува с представител на Дот Колор ООД  адреса, на който Дот Колор ООД  желае да получи обратно стоката; 
• клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на Дот Колор ООД  адрес;
• съгласно разпоредбите на ЗЗП, Дот Колор ООД  възстановява на клиента платената сума в срок до 30 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
Дот Колор ООД  си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.
Връщане на платени суми с наложен платеж.
При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител - майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаване на настойник.

III. Лични данни
• Велосипед ООД  чрез “www.dot-print.eu” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни. 
• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Дот Колор ООД   може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. 
• Дот Колор ООД  чрез  www.dot-print.eu  има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: office@dotcolor.eu
• Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Дот Колор ООД  чрез “www.dot-print.eu. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
• С извършването на регистрация в www.dot-print.eu  клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

 1. Разкриване на информацията 
  • Дот Колор ООД  чрез www.dot-print.eu  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 
  • е получил изричното писмено съгласие на Клиента; 
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 
  • Дот Колор ООД  чрез www.dot-print.eu е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 2. Отговорност 
  • Дот Колор ООД  чрез www.dot-print.eu  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Дот Колор ООД  чрез “www.dotcolor.eu” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Дот Колор ООД  чрез www.dot-print.eu
 3. Арбитраж
  Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Дот Колор ООД   българското законодателство.

VII. Ограничения за гаранцията
Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.
 
IIX. Допълнителни условия:
1. Дот Колор ООД  не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.
Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!
 
X. Имейлинг политика
С извършването на регистрация в www.dot-print.eu  клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и да се отпишете от линка присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.